بسم الله الرحمن الرحیم

جناب کرباسچی

سلام

کمتر در عالم سیاست سعی میکنم حضور داشته باشم، اما اظهارات اخیرتان در جمعی که برای انتخابات گرد هم آمده اید بر آنم کرد که چند کلامی بنویسم برایتان، فکر میکردم از سیاست بیشتر بدانید و ورزیده تر باشید، اما با سخنان اخیرتان که همه اش برای جمع آوری تعدادی آرا است مسائلی را که جزو اعتقادات ما است زیر سئوال بردید. مقاومت جزئی از ما و زندگی ما است.

اگر دزد مست چاقو به دستی وارد منزل شما یا همسایه شما بشود میگویید بیا تا با صحبت موضوع را حل کنیم با این فرض که هر آن امکان دارد به شما حمله کند، یا اگر شرایط را مهیا ببیند هر آن یا شبهای دیگر ممکن است به منزل شما هم بیاید؟

اگر غیر از این فکر میکنید شاهد مثالش بچه محل ما است که بخاطر همین مستی و بگو مگوی ساده با رفیق قدیمی اش چند روز دیگر حکم اعدامش اجرا میشود

کمی بصیرتتان را خرج کنید، اگر مدافعان حرم نبودند و مرز مقاومت را به کیلومترها آن طرف تر از مرزها نمی بردند، امروزه احتمال این که کشورمان نیز دچار جنگ باشد زیاد بود.

خوب است کمی راجع به داعش بخوانید، کمی تحقیق کنید که برای چه، چطور و چگونه شکل گرفت و چه کارهایی می کنند و در سرشان چه می گذرد.

خیلی راه دور نرویم همین درگیری میرجاوه، خوب با دیپلماسی قابل حل است؟

این که جان آن جوانها برگردد یا چه چیزی وجود دارد که تکرار نشود؟

لطفا کمی تامل و تفکر کنید قبل از کلام

.

اگر نمیدانید بدانید

آنها رفتند تا شهدای بیشتری را تقدیم نکنیم

آنها رفتند تا شما و ما بتوانیم راحت نطق کنیم

آنها رفتند تا مردم کشورمان و خصوصا مرز نشینان آواره نشوند

آنها رفتند تا دلهره این وجود نداشته باشد که هر زمان امکان انفجار وجود دارد

آنها رفتند تا ....

.

لطفا به اینها فکر کنید