شام (فوعه و کفریا)

پردہ اول:
بیشتر از همه بچه ها ذوق دارن!
هی میان و از بابا و مامانایی که تو شهر باقی موندن، میپرسن پس کی اتوبوسا میان...؟ همه منتظرن...


پرده ی دوم:
یه پسر بچه دوان دوان فریاد میزنه: "اومدن، اتوبوسا اومدن!!"
اشک خوشحالی تو چشمای همه جمع شده... اما این وسط بچه ها از همه خوشحالترن!!
همه به طرف اتوبوسا میدون...
یه دختر بچه ی سه ساله هم آبجی کوچولوش رو بغل کردہ و به طرف اتوبوس میرہ.
صدای سلام و صلوات همه جا میپیچه بعد از دوسال محاصرہ... دو سال مقاومت...
حالا دیگه وقت رفتنه...
تو صورت آدما شادی و غصه ای مخلوط رو میتونی ببینی.
زیر لبمیگن:
-  خداحافظ شهر من... خداحافظ خونه من... خداحافظ کس و کارای شهیدم... ما داریم میریم!


پرده ی سوم:
حرومیا راهو بستن...
همه اتوبوسارو نگه داشتن!!
به کوچولویی پرسید: "اینجا کجاست؟!"
یکی گفت:" محله راشدین..."
ترس تو صورت همه موج میزنه...
وسط این همه حرومی!!
مادری دست دختر بچه اش رو محکمتر میگیرہ؛
اون یکی بچه ی شیر خوارش رو محکمتر به سینه اش میچسبونه؛
پیرزنی آهی میکشه و میگه: "یا زینب...."


پردہ آخر:
یک روزه تمامه که اینجان...!!
هیچ غذایی بهشون ندادن... فقط کمی آب!
از دیروز تا حالا حرومیا دور ماشینا جمع شدن و دارن با غیض و غصب به کاروان و کاروانیا نیگا میکنن....!!
اما بچه ها...
بچه هارو که نمیشه تو اتوبوسا نگه داشت!!
باهمون حال زارشون، یکی یکی از اتوبوسا پیادہ میشن...
مادری گفت: "پسرکم، نکنه از اتوبوس دور بشی مادر."
بچه ها یک روزه که گرسنه ان!!
یکی تو جمع حرومیا، تا بچه ها رو دید پوزخندی زد و تلفنش رو درآورد و زنگ زد.....
بچه ها یک روزه که هیچ چیزی نخوردن!
کمی بعد، یه ماشین اومد که گفتن برای پخش غذاه اومده.
بچه ها خوشحال شدن!!
همه به طرف ماشین غذا دویدن....
دختر کوچولو آبجیش رو بغل کرد و سعی کرد تند به ماشین غذا برسه...
بچه ها دور ماشین با صورتای معصوم و خندون جمع شدن!!!
خیلی گرسنه بودن...
اما هو،
ماشین غذا
منفجر شد......😭😭😢😢


فوعه و کفریا، کربلا بود؛
و اینجا شام، کاروان اسرای کربلا....


*********************************************

مناجات نوشت:

مولا!
این‌ها گمان می‌کنند ما صاحب نداریم!
راحت می‌کشند، ظلم می‌کنند، و سیاهی می‌پرداکنند....

نمی‌دانند خواهد آمد لحظه ای که با طلوع طلعت نورانی ات،
سیاهی شان رسوا خواهدشد...
خبر ندارند از روزی که تو میایی...
تو میایی و دیگر ظلمی نخواهد ماند!
تو میایی و جهان زیبا خواهد شد...


هشتگ نوشت:

#الا_لعنة_الله_علی_القوم_الظالمین
#فوعه #کفریا
#جنایت #ظلم
#کودک #وحشیگری #بی_رحمی #پستی

#اللهم_عجل_فی_فرج_المنتقمو در آخر،
انتخابات نوشت:
چون نمیخوام وارد بحثی بشیم و نمیدونم صلاحدید مدیر محترم وبلاگ دراین باره چیه،
صرفا یه دعا میکنم، آمین بگین:
خدایا، به کشور ما، و عزیز رهبر ما، و ملت انقلابی ما نظر رحمت داشته باش
و از شر دشمنان، و دشمن شادکنان، حفظ بگردان.
.