بسم الله الرحمن الرحیم

میخواستم از روز شهید بنویسم ولی درکش برام خیلی سخت هست این روز، به نظرم این روز رو فقط پدر و مادر شهدا خوب میتونن درک که هر روزشون رو با یاد شهیدشون زنده نگه میدارند.

اگه زمانی داشتید، حالی داشتید و البته اشتیاقی پنج شنبه صبح ها اول وقت به قطعات شهدا بهشت زهرا تهران سری بزنید، همین طوری و بدون هدف خاصی مابین قبور راه برید و صلوات بفرستید برای خودتون و صحنه ها رو مشاهده کنید که چی میبینید.

صحنه هایی از عشق بازی پدر و مادر شهدا با بچه های شهیدشون، واقعا دیدنی است و قابل تامل ...

یه روز اونجا بودم سریه مزازی مادر شهید نشسته بود و پدر شهید مشغول شستن مزار بود و همین طور با شهیدش صحبت میکرد، پدر شهید آب رو ریخت روی مزار و گفت یه بار که شستم اینم به جای هفته قبل (ظاهرا نتونسته بود آب بریزه روی مزارش) وقتی به قطعه دیگه میری و میبینی یه عده مادر شهید چادرهاشون رو به گردنشون بستن و دارن آش میپزن برای توزیع و همکاری که هستش توی این اثنا واقعا دیدنی است.

محل دیگری مادر شهید سماور نفتی خود را دارد تنظیم میکند که از میهمانان خود بر سر مزار عزیزش با چای پذیرایی کند.

و جای جای آن دیدنی است...

روز شهید والاتر چیزی است که در یک روز بگنجد

راهشان پر رهرو ...