بسم الله الرحمن الرحیم

لطفاً به این جملات و کلمات کمی فکر کنید :

  • شجاع ترین فرد کسی است که اول عذرخواهی می کند.
  • قوی ترین فرد کسی است که اول گذشت می کند.
  • خوشحال ترین فرد کسی است که اول فراموش می کند.

.

پی نوشت:

راستش از هر نوع پیامی که به سمت آدم میاد فقط اونهایی که آدم رو به فکر وادار میکنندخوشم میاد مثل این پیام، هر نوع پیامی که میاد به نظرم باید روش تامل و تفکر کرد، ظاهر و باطنش رو بررسی کرد و اگه خوب بود و مناسب، بعمل بست

ماها جزو بهترین ها هستیم یا به حداقل اکتفا میکنیم؟ یا جزو بدترین ها  یا ... کلاه خودمون رو برای خودمون قاضی کنیم.

به نظر من این جملات خیلی درست است و تا حدودی تستشون کردم و جواب داده، تا وقتی غرورمون رو زیرپا نذاریم چیزی نمیشیم توی زندگی و هر روز تنهاتر میشیم توی زندگی.

و اگر اینها و برخی موارد رو رعایت کنیم زندگی بهتر و خودمون راحت تر میشیم

ان شاالله به شرط حیاط و لیاقت شب در حرم امام رئوف دعاگوی همه بزرگواران خواهم بود. (درست مثل برنامه ریزی، سه بار و هر بار بدون هیچ گونه هزینه ای - خیلی رئوفی امامم و من خیلی کوچک و حقیرم)