بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب آسمان در دست، چهل داستان و حدیث در مورد نماز اول وقت و جماعت هست که به کوشش آقای بیات و زهرا ترکمان جمع آوری و منتشر شده است.

کتاب شلیک بی گلوله را که داشتیم برای ارسال آماده میکردیم، آقای بیات گفتند که چرا بعدا مجدد میخواید فراخوان بزنید همین الان این کتاب رو هم برای دوستان بهمراه همین ارسال کنید.

بزرگوارانی که جامانده اند از ارسال مشخصات و بالطبع دریافت کتاب سریع تر مشخصات ارسال نمایند.


پی نوشت:

با مشورت هایی که صورت گرفت بنا داریم جهت احیاء فرهنگ وقف در حوزه کتاب و همچنین بیشتر خوانده شدن کتابهای اهدایی و اهمیت این بخش که دوستان دیگر هم الگو برداری نمایند و البته موافقت جناب آقای بیات، کتاب ها وقف در گردش شدند که پس از مطالعه در اختیار دیگر دوستان قرار گیرند تا مطالعه شود. بدین صورت که میتونید بدید به افراد و مطالعه کنند و مجدد باز پس بگیرید و به فرد دیگری بدید یا میتونید اختیار چرخه بعدی را به همان فرد واگذار کنید.

نظرات شما بزرگواران نیز در این موضوع حتما کارساز است.