بسم الله الرحمن الرحیم

متقاعد ساختن یک نفر برای پیوستن به خودی، بسیار ارزان تر از کشتن تمام می شود. کلمات بسیار کم هزینه تر از گلوله های تفنگ هستند.

حدود دو سال قبل کتاب روبرو را خواندم و اکنون جناب آقای بیات تعدادی از این کتاب را در اختیار ما قرار دادند تا به دوستان وبلاگی و مجازی که اینجا تردد دارند هدیه کنیم.

.

کتاب خواندنی است و بی ارتباط با دنیای امروز ما نیست که همه اش شده است پیام و پیامک، گاه با گوشی های ساده و بیش با گوشی های پیش رفته امروزی که بعضا متن پیامی که میخواهیم فروارد کنیم را هم نمیخوانیم.

.

بزرگوارانی که تمایل دارند کتاب را دریافت نمایند مشخصات ذیر را ارسال نمایند:

  1. نام و نام خانوادگی
  2. آدرس کامل
  3. کد پستی
  4. تلفن

.

شهید نوشت:

از امشب به مدت ده شب منزل شهید علی خلیلی برنامه روضه به مناسبت سالگرد شهادتش (قمری) برپا است، بزرگوارانی که تمایل دارند شرکت کنند بفرمایند آدرس بدهم خدمتشان.