علی (ع)

در مرتبه ی اولی

امامش بود.....

 و حسین(ع) هم...

که یاری و همراهی اش

شد شرط ازدواج زینب(س)

و چه فرجام خوشی بود،فرجام زین أب...

*

سلام بر همه 

 میشه بیشتر بنویسم اما چندباری که نوشتم دیدم از حد خودم بزرگتره...

یعنی هر زاویه ای رو باز کنم یه غبار نمی دانم روش هست که نمیتونم روشنی حقیقت رو ببینم...

به جمع بندی نمیرسم...

و البته مقامشون انقدر بلنده که فقط میتونم از چیزهایی که شنیدم و اوصافش بگم...نشانه ها رو کنار هم بذارم و بگم عمه ی سادات کسی بوده که یاری امامش شرط اول زندگی اش بوده...و همین هم نیست...

وقتی قلم دست میگیرم میتونم بفهمم چی میگفت شریعتی که فاطمه نه همسر علی نه مادر حسنین نه دختر پیامبر که فاطمه فاطمه است...

زینب با چنین گزاره ای تعریف نمیشه،نمیتونم بگم خطیبه بوده نمیتونم بگم صبور بوده،نمیتونم بگم زینت پدرش بوده...زینب مجموعه ی همه ی اینها است...زینب با گزاره های من تعریف نمیشه...لمس حقیقت زینب شاید فقط راهش این باشه که روح من به روح او وصل بشه و سنخیت پیدا کنه...

اونوقته که در حد و اندازه ی خودم میتونم وسعت زینب(سلام الله علیها) رو ببینم...

برای ما دعا کنید...

عیدتون مبارک...