سلام علیکم
اطلاع رسانی در این وبلاگ از طریق پیامک صورت می پذیرد و پیامهای مناسبتی نیز ارسال می گردد . درضمن شماره های تلفن همه عزیزان محفوظ بوده و اطمینان خاطر همه دوستان تضمین می گردد .
عضویت با ارسال عدد 313 به شماره سامانه 30004384582536 می باشد که پس از آن پیامک تائید ارسال می گردد .
نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را در ذیل همین صفحه جهت استفاده به صورت عمومی بیان نمائید تا از آنها بهره برداری گردد .
لطفا شماره سامانه را به نام فانوس جزیره در گوشی خود ذخیره نمائید .
باتشکر
عباس زاده