سال جدید داره از راه میاد و همه مشغول خونه تکونی و حساب کتاب های آخر سال هستند ؛ اونایی که زرنگ بودن حساب کتاب ها رو جوری تنظیم کردن که الان کاری خیلی ندارند و فقط یه جمع و تفریق ساده آخر لیست هاشون هستند و خیلی ها هم که زیاد زرنگ هستند خونه تکونی شان را از مدتی قبل شروع کردند . اونایی که اهل دل هستند هم دل تکانی انجام میدهند ... خدایا ما هم که از دلمون نا امید شدیم اصلا فایده دل تکونی هم نداره باید فکر عوض کردنش باشیم دیگه کار از زنگال و دوده و سیاهی و این حرفها هم گذشته ... ایشااله که آدم بشیم ... خیلی برام دعا کنید .

سال 1391 با همه فراز و نشیب هاشم داره به پایان میرسه با همه خوشی هاش که الحمدالله زیاد بوده و ناخوشی هاش که شکر خدا کم بوده ... از همه داده هاش شکر و از همه نداده هاش شکر از همه کارهایی که انجام دادیم توبه و از همه کارهایی که انجام ندادیم توبه خدایا خودت ببخش مارو  و مارا به خودمون واگذار مکن ... الهی آمین


ایشااله همه دوستان سال خوبی در پیش داشته باشند ...


د.ن : امروز دوستان از چند محله مختلف رفتند راهیان نور خدامیدونه که چقدر دوست دارم برم مناطق چند سالی است که قسمت نشده ؛ دوست دارم چند روز دست از کار و زندگی بکشم و کوشی موبایل رو خاموش کنم و بدون هیچ وسیله ارتباطی برم به خودم فکر کنم روی اون خاکها بشینم و ... شهدا خودتون بطلبید ... از همه دوستان که میروند التماس دعای ویژه دارم ...